Informacja

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie dysponuje majątkiem należącym do Skarbu Państwa o łącznej wartości brutto (wg stanu na dzień 31.12.2018 r.) 953.461,60 zł w tym:

  1. Grunty: 59.467,00 zł.
  2. Nieruchomości: 530.945,89 zł.
  3. Maszyny i urządzenia techniczne o wartości: 39.383,37 zł (w tym zespoły komputerowe o wartości: 29.042,28 zł).
  4. Środki transportu o wartości: 113.000,00 zł.
  5. Wartości niematerialne i prawne o wartości: 22.023,35 zł.
  6. Pozostałe środki trwałe o wartości: 188.641,99 zł

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Kuriata (24 sierpnia 2018)
Opublikował: Aneta Zomkowska (24 sierpnia 2018, 10:07:20)

Ostatnia zmiana: Aneta Zomkowska (24 maja 2019, 14:40:53)
Zmieniono: Aktualizacja Informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 746